Egzekucja wierzytelności na rachunkach bankowych dłużnika

Zajęcie rachunku bankowego dłużnika dokonane jest z momentem doręczenia bankowi zajęcia wierzytelności trasata z tytułu prowadzenia rachunku w banku. Bank zobligowany będzie zająć rachunek bankowy dłużnika nawet w razie nie wskazania przez wierzyciela szczegółowo numeru rachunku bankowego. Starcza zatem informacja wierzyciela, iż trasat może w danym banku prowadzić rachunek .

Continue reading

Egzekucja z wierzytelności na rachunkach bankowych trasata

Zajęcie rachunku bankowego dłużnika uskutecznione jest z chwilą doręczenia oddziałowi banku zajęcia wierzytelności trasata z tytułu prowadzenia rachunku bankowego. Bank zobligowany będzie zająć rachunek bankowy trasata nawet w wypadku nie wskazania przez wierzyciela dokładnie numeru rachunku bankowego. Wystarczy więc informacja wierzyciela, że trasat może w danym banku posiadać rachunek bankowy.

Continue reading