Własność przemysłowe oraz prawa autorskie – co warto wiedzieć w tym temacie

Własność przemysłowa jest to pewny model praw, jaki wynika z ustawodawstwa narodowego, regionalnego czy międzynarodowego. Pośród praw wyłącznych, jakie wkraczają w zakres własności przemysłowej możemy znaleźć między innymi patenty, prawo ochronne na znak towarowy lub prawo ochronne na wzór użytkowy.
Continue reading