Typy umów pracowniczych.

Sytuacja ekonomiczna w Polsce coraz to częściej zmusza biznesmenów do poszukiwania nowych wyjść minimalizujących koszty pracy i uelastyczniających angażowanie pracowników. Jednym z nich jest zawieranie układów cywilnoprawnych. Chociaż z punktu widzenia interesów pracodawców zawieranie podobnych umów może wydawać się o wiele bardziej korzystne w porównaniu z zatrudnieniem pracowniczym, należy jednak pamiętać, iż nie w każdym razie jest ono akceptowalne.

pracownik

Autor: Twinfieldinternational
Źródło: http://www.flickr.com
Umowa o pracę (umowa o pracę). Podstawową formą prawną, w ramach jakiej angażuje się pracowników, jest stosunek pracy.

Jeżeli znajdziesz w prezentowanym artykule coś wartościowego dla Ciebie, to bez zwłoki zobacz koniecznie również tamto opracowanie (http://www.workservice.pl/praca/biurowa/bialystok/) – tam też zobaczysz wiele interesujących informacji.

Wiąże on się z systemem gwarancji oraz uprawnień pracowniczych, tj.: zagwarantowanie minimalnego uposażenia za pracę, prawo do płatnego urlopu, uposażenia oraz zasiłku chorobowego, szczególna ochrona niektórych grup pracobiorców, unormowanie czasu pracy, zakaz rozwiązywania stosunku pracy w szczególnych wypadkach, obowiązek zastosowania wskazanych procedur przy wypowiadaniu umowy. Właśnie dzięki owym przywilejom stosunek pracy jest w najwyższym stopniu korzystną odmianą zatrudnienia dla pracowników oraz równocześnie przyczyną wysokich wydatków dla pracodawców. Na prośbę pracownika pracodawca jest zobligowany wypisać mu zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – do czego potrzebne mi zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.

Obok umów (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zaswiadczenie-o-zatrudnieniu-i-zarobkach) o pracę najbardziej nietypową, jednakże na pewno przeważnie spotykaną, metodą zatrudniania pracobiorców jest wykorzystywanie umów cywilnoprawnych. Owa odmiana zaangażowania cieszy się dużą popularnością u pracodawców ze względu na brak tak dużego wachlarza przywilejów jak w przypadku zatrudnienia pracowniczego. Układy cywilnoprawne dają dużo większą swobodę w formowaniu treści stosunku prawnego wiążącego strony, nie narzucając przy tym minimalnych gwarancji, jakie występują na gruncie prawa pracy. Nie istnieje tutaj wymóg minimalnego wynagrodzenia za pracę. Świadczenia pieniężne dokonywane w ramach tej umowy mogą być wyznaczane poniżej tej granicy.

Umowa biznesowa

Autor: Startup Registry
Źródło: http://www.flickr.com
Dzięki temu chlebodawcy mają możliwość uzależnienia całości świadczeń od rezultatów osiąganych poprzez osobę zatrudnioną, zaś wynagrodzenie przysługuje nie z tytułu świadczenia pracy, acz z tytułu otrzymania zamierzonego efektu. Specyficzny rodzaj umowy o pracę łączący w sobie pewne cechy umowy cywilno-prawnej z typową umową o pracę to kontrakt menedżerski Wykorzystuje się go w przypadku zawierania umów z menadżerami wyższego szczebla.