Tłumacz zaprzysiężony jako osoba, jaka specjalizuje się w przekładzie zaświadczeń

Tłumacz zaprzysiężony to jednostka, która specjalizuje się w przekładzie dokumentów procesowych, formalnych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych kopii takich zaświadczeń, także jest w stanie certyfikować przekłady i kopie wykonane przez inne osoby.

tłumaczenia

Autor: Chuck Hagel
Źródło: http://www.flickr.com
Tłumaczenia przysięgłe pełni się na rzecz osób prywatnych, a również na potrzeby organów państwowych. Tłumacz przysięgły zamieszcza w swoim tłumaczeniu wzmiankę, czy zostało ono stworzone na podstawie autentycznego dokumentu, bądź duplikatów. Interpretacje wykonane na podstawie kopii są ważne, lecz poniektóre urzędy mogą wymagać, ażeby zaprezentowane im tłumaczenie było wykonane na podstawie oryginalnego dokumentu.

Porównaj –

Do certyfikowania przekładów, oraz poświadczania duplikatów pism, tłumacz przysięgły użytkuje pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko, oraz oznaczenie języka, w obrębie jakiego posiada uprawnienia, a w środku pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Tłumaczenia przysięgłe powinny mieścić pozycję, pod jaką tłumaczenie, bądź odpis są odnotowane w repertorium i należy określić, czy wykonano je z oryginału, czy też z tłumaczenia – patrz szczegóły -, duplikatu lub odbitki.

Jeżeli tłumaczenie stworzono z odpisu, bądź tłumaczenia, należy dodatkowo ustalić, czy odpis lub tłumaczenie są poświadczone i podać w takim przypadku podmiot poświadczający. Tłumacz przysięgły czyni również tłumaczenia ustne, a ponadto sprawdza i certyfikuje przekłady z języka obcego na język polski, albo z języka polskiego na język obcy wykonane przez drugą osobę. Przygotowuje

tłumaczenie

też poświadczone kopie pisma w języku obcym, a również sprawdza i poświadcza odpisy pisma w języku obcym utworzone przez inną osobę.

Tłumacz przysięgły może sporządzić również potwierdzenia skończonego tłumaczenia angielski. Weryfikuje wówczas niezwykle dokładnie poprawność tłumaczenia, a następnie poświadcza swym podpisem i pieczęcią jego zgodność z pierwowzorem – polecam przeczytać.

Tłumacz przysięgły zarejestrowany w Polsce jest w stanie wykonać tłumaczenie uprawomocnione tylko z języka obcego na język polski, albo z język polskiego na język obcy. Nie może wykonać tłumaczenia wprost z języka obcego na obcy.