Swoboda prowadzenia firmy to jedna z podstawowych reguł działania Polski

Bez wątpienia możemy powiedzieć, że Polska jest krajem kapitalistycznym. W kwestii prowadzenia działalności państwo nie narzuca zatem podmiotom obrotu gospodarczego przykładowo tego, z kim będą nawiązywać relacje handlowe. Poza tym istnieje sposobność dowolnego wybrania rodzaju indywidualnej działalności, ograniczona tylko w niektórych przypadkach, jak na przykład prowadzenie kasyna czy tak zwane zezwolenia, jakie wydaje się chociażby na sprzedawanie alkoholu.

firma

Autor: Gobierno Aguascalientes
Źródło: http://www.flickr.com

W niektórych wypadkach jednakże państwo wymusza pewne zachowania, co ma na celu chronienie praw uczestników obrotu. Wymienionemu celowi służą przykładowo patenty. adwokatem (zobacz oceń) polega na udzieleniu za opłatą wyłączności do korzystania z konkretnego rozwiązania technicznego, ma więc na celu ochronę praw jego wynalazcy. Prawo chroni również interesy prowadzących działalność na inne sposoby. Niektóre zachowania niezgodne z obowiązującym prawem, tak zwane nieuczciwe praktyki rynkowe są zabronione. Wprowadzenie regulacji prawodawczych w tej materii ma za zadanie ochronę praw zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów. Możemy zadać sobie pytanie, czym opisane praktyki się cechują.

Generalizując trzeba stwierdzić, że są to takie działania, które wprowadzają w błąd lub prowadzą do powstawania monopoli. Przykładowo istnieją ograniczenia odnośnie cen, po których można sprzedawać artykuły w sklepach wielkopowierzchniowych, czyli wyrażając się inaczej – supermarketach. Jeżeli przyjrzymy się dokładnie uregulowaniom dotyczącym reklam, możemy zacząć zastanawiać się, czy każda reklama, jaką widzimy w telewizji jest w pełni zgodna z prawem. W reklamach przykładowo nie wolno odwoływać się do uczuć telewidz czy powoływać na nieprawdziwe autorytety. Możemy więc postawić sobie pytanie, jak zatem legalnymi mogą być chociażby rozliczne reklamy past do zębów, rekomendowane przez dentystów.

firma

Autor: Junta Informa
Źródło: http://www.flickr.com

Praktyka wygląda tak, że rozwiązania prawne są w różnoraki sposób omijane, a pomysłowość autorów reklam wyprzedza obowiązujące prawo. Oprócz wzmiankowanych powyżej patentów, innym rozwiązaniem, jakie ma na celu ochronę uprawnień uczestników obrotu gospodarczego są znaki towarowe. Na przykład wycena znaku towarowego wycena znaku towarowego ułatwia ocenę korzyści, jakie wynikają z posiadania aktywów danego przedsiębiorstwa, co działa pozytywnie na ewentualnych inwestorów.