Składki ZUS w przypadku młodych biznesmenów

Co do zasady każda osoba rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, w wypadku, gdy jest to wyłączny tytuł do ubezpieczeń, zobowiązana jest do opłacania czegoś, co tytułujemy „aktualne składki ZUS”. W związku z tym, wespół z rozpoczęciem realizowania działalności, młody przedsiębiorca podlega pilnemu ubezpieczeniu: emerytalnemu, rentowemu, zdrowotnemu i również wypadkowemu, atoli chronienie chorobowe jest ochotnicze.

Pieniądze

Autor: Global Panorama
Źródło: http://www.flickr.com
Postaci rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mają uprawnienie do opłacania, przez okres dwóch lat od dnia zapoczątkowania przewodzenia działalności gospodarczej, okrojonych składek na zabezpieczenie społeczne. Opłacając najniższe względne aktualne składki ZUS , wypada pamiętać o tym, iż również w przyszłości otrzymywane usługi z tego tytułu będą zaliczać się do najniższych. Składki ZUS (zobacz okres wypowiedzenia umowy na czas określony) dla rozpoczynających działalność nie posiadają bonifikaty w razie przedsiębiorców, jacy w ramach swojej działalności zaświadczają te same usługi dla byłego pracodawcy, jakie świadczyli przez dwa lata przed dniem podjęcia tej działalności.

Z ulgi tymczasem mogą skorzystać ci, jakich wcześniej łączył z byłym pracodawcą stosunek pracy, ale w przeszłym i bieżącym roku fiskalnym nie byli pracownikami jego przedsiębiorstwa. Na dodatek osoby, jakie chcą skorzystać z preferencyjnego wymiaru składek, powinny zadeklarować, iż 60 miesięcy przed dniem podjęcia prowadzenia działalności gospodarczej nie prowadziły odmiennej pozarolniczej aktywności gospodarczej.

Postać prowadząca działalność gospodarczą, aktualne składki ZUS na zabezpieczenie (polecam systemy płyt magnezowych) społeczne i zdrowotne wykazuje w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, jaka powinna być złożona do 10. dnia bieżącego miesiąca za miesiąc wcześniejszy.

Wszelki początkujący przedsiębiorca winien jak najszybciej przyswoić sobie wiadomości związane ze składkami ZUS, dlatego że niezgłoszenie się do ZUS niesie za sobą określone konsekwencje (wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa jest dostępny w sieci) – . Trzeba pamiętać o tym, iż ubezpieczenia socjalne, wypadkowe i zdrowotne są obligatoryjne i powinno się regularnie opłacać składki na nie. Więcej na