Pula zobowiązań pracowniczych a temat wyceny i księgowania rezerw

W branży rachunkowej bardzo istotnym tematem dotyczącym rezerw przygotowywanych w rachunkowości jest sposób ich wyceny. Instrumenty gospodarcze ustalają rezerwy z różnych tytułów, zwykle jako efekt obowiązku prawnego.

Szacowanie wartości rezerw, ze względu na ich niejasny charakter i towarzyszące im ryzyko, połączone jest z prognozami, szacunkiem, określaniem prawdopodobieństwa, uwzględnianiem dużej liczby informacji bieżących i historycznych. Zwykle do wyceny rezerw podmioty muszą stosować zagmatwane systemy wyceny opierające się na wielu koncepcjach. Od niedawna, bo od roku 2013, sprawa przedstawia się tak, że sposób księgowania wymiany zawartości rezerw na zobowiązania pracownicze uzależniony jest od tego, jak msr 19 klasyfikuje dane świadczenie.

księgowy

Autor: Global Panorama
Źródło: http://www.flickr.com

Bardzo ważne jest to, żeby aktuariusz oszacował, w jaką część zmiany stanu rezerw powinno się księgować w inne całkowite dochody, a która część trafi w zyski i straty. Bardzo ważna jest prawidłowa wycena rezerw, zapewniająca prawdziwość pozycji wyszczególnionych w sprawozdaniu finansowym, ponieważ suma rezerwy może mieć duży wpływ na całokształt sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu oraz jego ostateczny wynik finansowy. Międzynarodowy standard rachunkowości, czyli msr 19 , ustala system wyceny rezerw na świadczenia pracownicze. Poza określeniem, jaką metodą powinna być dokonana wycena, wskazuje spis wymaganych ujawnień, jakie powinien mieć raport aktuarialny, jaki będzie sygnowany przez aktuariusza.

Uczciwie zalecam to omówienie wszystkim, którzy bez efektów poszukują artykułów o podobnej tematyce i które są równie emocjonujące. Kliknij i sprawdź.

Głównie ogromny nacisk położono na uzgodnienia pozycji bilansu otwarcia oraz bilansu zamknięcia, czyli na konieczność wskazania zmiany stanu pewnych rezerw. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 19 (czyli msr 19) obliguje do ujawnienia ważnych założeń aktuarialnych, które mają wpływ na to, jaki rezultat przynosi wycena aktuarialna.

Jak widać wycena rezerw jest to bardzo rozległy temat i analizowanie tematu może sporo zająć. Szalenie istotna jest tu osoba aktuariusza, który musi być specjalistą w tej dziedzinie. Powinien być bardzo dobry w szacowaniu zagrożeń oraz wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych lub obciążonych pewnym ryzykiem. Przyjęło się, że praca aktuariusza związana jest z materią ubezpieczeń i emerytur. Do jego celów zalicza się również wycena zaległości wobec klientów.