Własna działalność wspaniałym sposobem na to, aby uniknąć bezrobocia

Duży poziom bezrobocia spowodował, że ogromna liczba ludzi decyduje się na założenie konkretnej firmy. Nowy biznes to odpowiedzialny sposób na to, aby posiadać miejsce pracy, a co za tym idzie co miesiąc pieniądze. Można jednak wiedzieć, że swoja działalność gospodarcza to konieczność uwzględnienia sporej ilości szczegółów. Powinniśmy tteż działać zgodnie z aktualnym prawem.

Continue reading

Co powinien wiedzieć każdy właściciel firmy? Konieczna widza oraz praktyczne narzędzia dla przedsiębiorców.

Podróże służbowe są koniecznością dla coraz większej grupy pracowników. Pracownikowi z tytułu podróży służbowej można ubiegać się o dwa typy należności: diety oraz zwrot kosztów. Dieta w podróży służbowej powinna iść na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia. Należność z tytułu diet liczy się za czas od rozpoczęcia podróży do powrotu po wykonaniu zadania służbowego.

Continue reading

W życiu każdej osoby zdarzają się okoliczności, w których asysta eksperta jest niezbędna

Obecnie coraz częściej przy sposobności rozmaitych wydarzeń korzystamy z pomocy profesjonalistów przeróżnych dziedzin. Jest to konieczne, ponieważ nie posiadamy specjalistycznej wiedzy w każdym obszarze tematycznym. Nie da się ukryć, że w większej części dotyczy to zagadnień z obszaru prawa, które wielu ludziom sprawiają mnóstwo komplikacji.

Continue reading

Księgi rachunkowe jako skrupulatne zapisywanie

Otwarcie ksiąg rachunkowych dla podatników prowadzących ewidencję uproszczoną jest zagmatwaną operacją. Przeto należy odpowiednio wcześniej rozpocząć przygotowania do takiego procesu. Księgi rachunkowe powinny prowadzić osoby fizyczne, spółki obywatelskie osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, oraz spółdzielnie socjalne. Zarządzenie dopuszcza jednak możliwość polecenia prowadzenia ksiąg rachunkowych różnym podmiotom.

Continue reading

Właścicielu firmy, czy jesteś świadom, jak postąpić w każdej sytuacji? Zaznajom się z istotnymi wiadomościami tyczącymi prawa pracy i podatków.

Każdy właściciel firmy powinien być świadom, że musi postępować zgodnie z aktualnymi przepisami. Tyczy to w równym stopniu reguł regulowanych przez kodeks pracy, jak również prawo podatkowe. Obowiązkiem właściciela firmy pozostaje zatrudnienie pracownika i odprowadzanie stosownych składek do Zus-u, dopilnowanie deklaracji podatkowych, jak także przestrzeganie zasad kodeksu pracy oraz uczciwego traktowania zatrudnionych osób.

Continue reading