Obowiązki chlebodawcy w stosunku do pracobiorcy

Jednym z wielu blankietów, jakie muszą zgłaszać pracodawcy jest ZUS Z-3. Sporządzany jest przez tych płatników składek, jacy nie są upoważnieni do wypłaty zasiłku, także przez płatników, którzy za czas po wygaśnięciu zatrudnienia przesyłają należność zasiłku do ZUS-u. W interesie płatnika spoczywa dobre wypełnienie druku, w przeciwnym razie pozostanie on poprawiony przez ZUS, w efekcie zawyżając bazę wymiaru zasiłku z przewinienia płatnika.

Ubezpieczenie
Dokument ZUS Z-3 służy określeniu prawa do zasiłku (zobacz co to znaczy spam) chorobowego i obliczeniu jego wysokości. Mieści informacje zarówno o płatniku składek, jak i o ubezpieczonym, również rejestr uzyskiwanych przez ubezpieczonego płac. W odpowiednio wypełnionym ZUS Z 3 muszą znaleźć się dane ewidencyjne płatnika składek, dane ewidencyjne pracownika, czas ubezpieczenia, okresy niezdatności do pracy, które mają ważność na prawo do wypłaty zasiłku (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-marketing-internetowy-cz-2-badania-marketingowe-wzorce-i-procedury-segmentacji-rynku-cz-iii) chorobowego, w tym też informacje na temat niezdolności do pracy wynikłej z wypadku przy pracy, albo miały one miejsce w drodze do pracy, bądź z pracy.

Na prośbę pracownika, chlebodawca wypisuje zaświadczenie o zatrudnieniu. W tym zaświadczeniu wpisuje się, czy wyżej wymieniony pracownik nie znajduje się w okresie wymówienia umowy o pracę, ani w okresie próbnym, a zakład pracy nie jest w stanie bankructwa, bądź likwidacji. Wystawca zaświadczenia ponosi odpowiedzialność prawną w przypadku podania danych niewłaściwych z rzeczywistością. Pismo ważne jest jeden miesiąc od daty wystawienia.

Umowa cywilno prawna najczęściej stosowana jest w momencie, w jakim chlebodawca nie planuje angażować pracownika na podstawie umowy o pracę, lecz zależy mu na wykonaniu określonych działań, czy też zrealizowaniu jasno ustalonych obowiązków.W wypadku umów cywilno prawnych można ustalić

miejsce i okres przeprowadzania pracy, lecz nie jest to potrzebne, bardziej liczy się samo zakończenie pracy, a nie jej czas i miejsce. Najbardziej popularnymi umowami cywilno prawnymi są umowy zlecenia a także umowy o dzieło. Powinno się mieć na uwadze, że ani umowa zlecenie, ani także umowa o dzieło nie są umowami o pracę i nie dotyczy ich prawo pracy.