Nie taka kasa fiskalna potworna jaka jest w rzeczywistości i w prezencie możemy otrzymać zwrot części kwoty za stosowanie

Nie warto omijać obowiązku zakupu kasy fiskalnej. Wykonujący prace, które zobowiązane są ustawą do używania kasy fiskalnej a dokonują sprzedaży z jej pominięciem – przyłapani na „gorącym uczynku” muszą mieć wiedzę, że grozi im sankcja finansowa.

Ustawodawca przepisami o VAT, nałożył na uczestników obrotu gospodarczego obowiązek fiskalny (zobacz) polegający na ewidencjonowaniu obrotów handlowych.

Gdy już przestudiujesz ten wpis, równie wciągająca będzie ta oryginalna wiadomość (http://www.adwokat-wroclaw.com.pl/zezwolenie-na-dokonanie-czynnosci), ponieważ ma pokrewne informacje na prezentowany temat.

Realizacja rejestracji obrotu a także kwot podatku należnego powinno być dokonane przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednostkom, które stosują kasę rejestrującą należny jest ulga na zakup kasy fiskalnej w kwocie 700 zł. Aby otrzymać prawo do w/w odpisu należy pamiętać o przestrzeganiu kilku podstawowych kwestii, których nie dotrzymanie może skutkować brakiem uzyskania ulgi.

Banknoty

Autor: frankieleon
Źródło: http://www.flickr.com

Po pierwsze trzeba przestrzegać aby zafiskalizować kasę w terminie. Następnie, najpóźniej na jeden dzień przed fiskalizacją złożyć do wskazanego miejscowo urzędu skarbowego, na piśmie oświadczenie o ilości i datach wdrażanych do stosowania kas fiskalnych. Kolejno, w ciągu 7 dni od dokonania fiskalizacji przesłać do właściwego urzędu podatkowego następne zgłoszenie tym razem powiadamiające o miejscu instalacji kasy fiskalnej. Ostatnim wymogiem rozstrzygającym o uzyskaniu zwrotu kosztów za wdrożenie kasy rejestrującej jest przedłożenie w urzędzie skarbowym, do którego wcześniej złożono informację, dowodu zapłaty całej należności za nabycie kasy fiskalnej.

Kasa rejestrująca jest jednym z elementów zapewniających ochronę praw konsumenckich na rynku detalicznym. Każda osoba kupująca towar lub nabywająca usługi powinna otrzymać dokument potwierdzający dokonanie zakupu. Dowód zakupu w postaci wydruku z kasy fiskalnej ułatwia nabywcy dochodzenie swoich praw w sytuacji, kiedy zakupiony towar lub usługa nie odpowiada jakości deklarowanej przez wytwórcę lub posiada wady. Wydruk z kasy umożliwia klientowi kontrolę rachunkową i rzeczową rozliczenia transakcji.odnośnik do strony workflow faktur workflow fakturNabywca na podstawie wydruku z kasy może porównać ceny w sieciach handlowych. W sytuacji nie odprowadzenia przez płatnika w wyznaczonym terminie podatku VAT, fiskus obciąża podatnika odsetkami za opóźnienie (kliknij). Zaległość podatkową i odsetki za opóźnienie, można wyliczyć używając tzw. kalkulatora odsetek podatkowych.