Kłopotliwe terminy prawnicze

Niektórzy mówią, że w życiu nie może być nic pewnego. I w zasadzie jest to prawda, chociaż nie do końca, bowiem pewnym jest to, że zmuszeni jesteśmy opłacać podatki, a dokładniej – złożyć zeznanie podatkowe w stosownym urzędzie podatkowym.

Najczęściej końcem roku u większości z nas wystąpi obowiązek podatkowy, sprecyzowany przez prawo podatkowe (więcej w temacie). Jest to wskazana w przepisach sytuacja, której powstanie powoduje obowiązek złożenia informacji podatkowej. Nie musi to od razu oznaczać obowiązku opłaty podatku. Może się bowiem zdarzyć, iż w wyniku zastosowania ulg podatkowych bądź kwoty ZUS do odliczenia (tu), dostaniemy zwrot podatków. Wypływa z tego iż obowiązek podatkowy to nic innego jak poinformowanie stosownego organu skarbowego o zaistnieniu sytuacji, w której wymagane będzie naliczenie podatków. Obowiązek podatkowy mamy nawet wtedy, kiedy ustawowo zwolnieni zostaliśmy z opłacania podatku. Na przykład zwolnieni z opłacania podatku dochodowego są zawodowi żołnierze pełniący zadania w ramach misji międzynarodowych bądź pracownicy ONZ. Mimo iż są oni zwolnieni z podatków dochodowych, są zobowiązani złożyć właściwy formularz, czyli posiadają obowiązek podatkowy (sprawdź). Innym niejasnym dla przeciętnego obywatela terminem może być właściwość miejscowa urzędu skarbowego. Wyrażenie to – mówiąc ludzkim językiem – oznacza terytorialny zakres działania dowolnego urzędu (sądu, prokuratury, notariusza, urzędu gminy).

obliczenia podatkowe

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com

Większą część instytucji administracji publicznej posiada prerogatywy do rozstrzygania na z góry określonym miejscu. Na przykład Sąd w Warszawie może ważyć sprawy na określonym obszarze. Dokładne zdefiniowanie takiego terenu mieni się w języku prawnym właściwością miejsca.

Tak samo jest z urzędem skarbowym. Właściwość miejscowa urzędu skarbowego to innymi słowy zasięg terytorialny urzędu podatkowego. Każdy z nas niejako przypisany jest do wybranego urzędu fiskalnego (tu). Właściwość miejscowa urzędu skarbowego dla danego podatnika określona zostaje na podstawie adresu zameldowania, bowiem urzędy skarbowe nie biorą pod uwagę rzeczywistego miejsca pobytu tylko adres zameldowania. Omyłka co do ustalenia stosownego urzędu fiskalnego może skutkować nałożeniem kary.

Posted in: Bez kategorii | Tagged: ,