Ocena okresowa pracowników – skuteczne narzędzie polepszające rozwijanie się firmy

W dwudziestym pierwszym wieku aż 87 % dużych i średnich firm przeprowadza różnego rodzaju badania, które mają na celu weryfikację różnych cech pracowników. Niekiedy mają one na celu sprawdzenie przeważnie firmy z perspektywy klientów (jak na przykład badanie mystery shopping), a czasami skupiają się właśnie na pracowniku – jego zachowaniu, silnych i słabych stronach, kooperacji.

Continue reading

Jak bezbłędnie ocenić postawę podwładnego?

Współczesne, dynamiczne tempo życia stawia przed organizacjami wiele zadań i zmusza je do ciągłego rozwoju. W dobie przemian cywilizacyjnych oraz gwałtownego rozwoju technologicznego bardzo istotne jest, aby organizacja była elastyczna. W oparciu o to samo kryterium powinni być dobierani pracownicy.

Continue reading

W jaki sposób najkorzystniej rządzić firmą

Zarządzanie przedsiębiorstwem niezależnie od tego, czy jest ona niewielka, czy bardzo duża jest równie ważne i odpowiedzialne. Zarządzamy nie tylko projektami, lecz także ludźmi i powinniśmy dbać o to, aby firma funkcjonowała jak zdrowy organizm, a wspólna praca trwała bez zastrzeżeń. Jest to naprawdę niełatwe zadanie, wymagające wielkiej odpowiedzialności. Należy się do niego odpowiednio przygotować.

Continue reading

Uprawnienia pracowników w firmie

W każdym przedsiębiorstwie najbardziej cennym zasobem są pracobiorcy. Inteligentny chlebodawca dba o swych pracowników, dla przykładu poprzez szkolenia. Jest to opłacalne dla obu stron; chlebodawca zdobywa wykształconego a zatem i sprawniejszego pracobiorcę. Pracownik zaś otrzymuje informację która może w znacznym stopniu uprościć pracę. W pewnych dziedzinach aktywności firmy szkolenia powinny być wykonywane cyklicznie, na przykład tak będzie w przypadku tematów bezpieczeństwa i higieny pracy. W innych działach starczy instruktaż kiedy zmieniają się przepisy.

Continue reading