Faktoring – niecodzienne podejście do zarządzania własnym przedsiębiorstwem

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na rozpoczęcie swojej działalności gospodarczej. Łączy się to z wizją swobody oraz większych zarobków. Zdarza się jednak tak, że zbyt szybko uruchomiony albo nieprzemyślany biznes spotyka się z kłopotami ekonomicznymi. Sprawdzonym wyjściem może okazać się faktoring.

spotkanie biznesowe

Autor: Jim Larrison
Źródło: http://www.flickr.com
Założenie firmy wydaje się być łatwe oraz pełne korzyści. Własnoręczne zarządzanie czasem, większa swoboda w planowaniu dni wolnych, sposobność na przyzwoite zyski, a także szereg innych udogodnień, jak firmowe zakupy na fakturę VAT lub wkalkulowane w koszty wydatków, takich jak: dieta w podróży służbowej. Jednakże zanim zdecydujemy się na własną działalność warto się przygotować, żeby uniknąć nagłych trudności. Więcej na

Często na wstępie występuje problem przepływu gotówki, następujący, np. z braku terminowych płatności od klientów.

Jeśli prezentowana problematyka Cię istotnie intryguje, to bez zwłoki kliknij tu – to bardzo ważna oferta (http://www.ksiegowi-doradcy.pl/aktualnosci/23), która też Cię zainteresuje!

W danej sytuacji jednym z rozwiązań może być faktoring. Żeby lepiej zrozumieć to zjawisko można zaglądnąć do Internetu. Dokładne informacje uzyskamy, gdy w wyszukiwarkę wprowadzimy zwrot „faktoring definicja” . Z rezultatów dowiemy się, że termin ten określa jedną z form finansowania funkcjonowania przedsiębiorstw, które straciły wpływy przez nieterminowych kontrahentów lub posiadają datę płatności w przyszłości. Bez wątpienia jest to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy mają kłopoty z wyregulowaniem teraźniejszych wydatków.

prowadzenie firmy

Autor: Kārlis Dambrāns
Źródło: http://www.flickr.com
Po wpisaniu hasła „factoring definicja” dowiemy się także, że dzięki usłudze faktoringu działalność gospodarcza otrzymuje środki finansowe wcześniej niż wskazuje termin zapadalności wierzytelności handlowych. Dzięki temu przedsiębiorca, który zdecydował się na założenie firmy i ma problemy finansowe nie musi oczekiwać na zwrot wierzytelności od dłużnika. Faktoring pomaga utrzymać płynność finansową w firmie przez możliwość wyboru liczby wierzytelności, a także terminu ich sprzedaży zewnętrznej działalności. Wyodrębniamy trzy strony w procesie factoringu: faktoranta, czyli przedsiębiorcę, który wydaje faktury, dłużnika, któremu te faktury na dane towary i usługi są wypisywane oraz faktora – profesjonalną instytucję finansową, która oferuje usługi factoringowe, nabywając od faktoranta wystawione faktury.