Egzekucja z wierzytelności na rachunkach bankowych trasata

Zajęcie rachunku bankowego dłużnika uskutecznione jest z chwilą doręczenia oddziałowi banku zajęcia wierzytelności trasata z tytułu prowadzenia rachunku bankowego. Bank zobligowany będzie zająć rachunek bankowy trasata nawet w wypadku nie wskazania przez wierzyciela dokładnie numeru rachunku bankowego. Wystarczy więc informacja wierzyciela, że trasat może w danym banku posiadać rachunek bankowy.

Dobrze jest zatem wniosek o zajęcie wierzytelności wskazywał parę popularnych banków. Duplikat zajęć egzekutor doręcza również wierzycielowi. Bank zobowiązany jest odpowiedzieć na zajęcie komornikowi czy prowadzi rachunek bankowy dłużnika, wypłacić egzekutorowi zajętą wierzytelność, jak też wskazać możliwe powody braku możliwości wypłaty środków .

Dług

Autor: Free Creative Commons Images for Colorful Souls!
Źródło: http://www.flickr.com

Wierzytelność z tytułu rachunku bankowego zajęta jest do wielkości żądania głównego wraz z odsetkami a także wszelkimi wydatkami powstałymi w przebiegu postępowania a także egzekucji. Jeśli na rachunku bankowym mieści się suma przekraczająca sumę zajęcia, Wrocław (polecamy https://www.forsel.pl/terminale-platnicze/) wypłaci trasatowi nadwyżkę. Zajęciu nie podlegają kwoty określone na pokrycie kredytu bankowego, możliwych opłat sztywnych za prowadzenie rachunku, kwot określonych na pokrycie powstałego debetu. Co więcej nie podlegają zajęciu sumy spieniężone dłużnikowi za uposażenie za pracę, podatki (zobacz koniecznie – księgowy płock) jak też dalsze podatki publiczne.

W praktyce bywa, że kwota uposażenia za pracę trasata już po potrąceniu, zajmowana bywa na rachunku bankowym. Zdarzają się więc wypadki, iż 100 % uposażenia dłużnika podlega egzekucji. W takowym razie u chlebodawcy dłużnik może złożyć oświadczenie z podaniem o wypłatę potrąconego wynagrodzenia do rąk własnych, następnie skierować podanie do egzekutora o umorzenie egzekucji w obszarze wynagrodzenia za pracę znajdującego się na rachunku .

Analogiczną prośbę dłużnik skieruje do wierzyciela albowiem w praktyce egzekutor zareaguje powstrzymaniem jak wyżej, tylko na wniosek wierzyciela. W innym przypadku służy trasatowi skarga na działania egzekutora.

W każdym razie korzystna być może ugoda z dłużnikiem. W przypadku kiedy z dłużnikiem nie można się dogadać, zostaje giełda długów na jakiej możemy nasze wierzytelności zbyć.