Dobrze jest pomyśleć o zainwestowaniu w Business Intelligence, które umożliwi zaplanowanie działań biznesowych oraz wesprze realizację postawionych celów

Efektywne kierowanie firmą przyświeca każdemu menadżerowi zorientowanemu na cel. Aktualnie udostępnia się wiele programów i rozwiązań, których najważniejszym zadaniem jest wsparcie procesów zarządzania w firmie. Jednym z rozwiązań jest między innymi Business Intelligence.

BI jest powszechnie rozpoznawane jako proces przekształcania danych w celu uzyskania większej wiedzy na temat zachodzących zjawisk i procesów w firmie. Na początek niezbędne jest odpowiednie pozyskanie danych. W tym celu tworzy się specjalne ich hurtownie, czyli bogate bazy danych, które pochodzą z przeróżnych systemów informatycznych danej firmy. Umieszczone w jednym miejscu umożliwiają przeprowadzenie kompleksowych analiz i przygotowanie raportów naświetlających procesy wewnątrz zakładowe. Zgromadzenie danych w jednym miejscu pozwala zatem na kompleksowe podejście do zarządzania, jako że umożliwia rzetelniejszą ocenę sytuacji w przedsiębiorstwie. Z udziałem dedykowanych narzędzi analitycznych zebrane dane zostają przetworzone i zinterpretowane gwarantując doskonałe zaplecze dla systemu zarządzania – zobacz zarządzanie bazami danych.

praca przy laptopie

Autor: MBWA PR
Źródło: http://www.flickr.com

Co daje nam zastosowanie BI w firmie? Przede wszystkim można wzmocnić swoją konkurencyjność. Dzieje się to na różnych płaszczyznach. Pozyskane i przetworzone dane umożliwiają wykrycie błędów oraz podkreślenie mocnych stron firmy. Następną kwestią jest zwiększenie efektywności. Zebranie danych, które zostają przeanalizowane pod kątem wzrostu efektywności stanowi jeden z wyznaczników zwiększenia konkurencyjności na rynku. Wpływa na niego także efektywniejsze funkcjonowanie firmy dzięki skuteczniejszemu przepływowi informacji oraz efektywnemu zarządzaniu wiedzą.

Powiązany artykuł –

BI to nowoczesny sposób wspomagania zarządzania w firmie, który jest kontakt (polecamy nota bene)ny w różnych obszarach działalności – finansowym m.in. poprzez analizę kosztów, rynków finansowych itp., zarządzania produkcją, m.in. przez identyfikację dynamiki wzrostu, analizowanie przeszkód w zwiększeniu produktywności, lub też jeśli chodzi o obsługę klienta – poprzez analizę kontaktów z klientami, analizę ich satysfakcji itp. Z tego też powodu warto pomyśleć o zainwestowaniu w BI i zastosowaniu rozlicznych aplikacji, które z jednej strony umożliwią zaplanowanie działań biznesowych, a z drugiej wesprą komunikację w przedsiębiorstwie i realizację celów operacyjnych.