Coraz większe znaczenie przykłada się do zarządzania zasobami ludzkimi. Co to właściwie jest?

Systemy umożliwiające zarządzanie zasobami ludzkimi (z angielskiego Human Resources Management) posiada zestaw aplikacji służących menadżerom do zrobienia zadań które wiążą się z personelem. W aktualnym świecie wartość przedsiębiorstwa obejmują zasoby ludzkie (ZL).

human resources

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com
Są one znaczącym zasobem, w którego inwestowania może przynieść bardzo dużo zdobyczy. Zwracając uwagę na tego typu podejście stopniowo rozwinęła się polityka kierowania zasobami ludzkimi (ZZL), która definiuje cele, metody oraz cele, jakie powinny spełniać wspaniale funkcjonujące przedsiębiorstwo.

W literaturze stosowane jest również pojęcie „zarządzanie kadrami”, pod którym trzeba rozumieć zestaw działań (decyzji) które wiążą się z ludźmi, nakierowanych na osiąganie celów organizacji i spełnianie potrzeb (rozwój) pracowników. Centrum zainteresowania funkcji personalnej w tym ujęciu są ludzie jako przedmioty sprawcze w osiąganiu celów indywidualnych i organizacyjnych, a więc pracownicy pod względem ilościowym i jakości, ich zaangażowanie w działalność organizacji, osiągane wyniki a także ukierunkowania tych elementów.

Kolejnym znanym terminem jest „gospodarka zasobami ludzkimi”, które definiuje się jako działanie organizacji zrobione na przyciągnięcie, rozwój i utrzymanie efektywnie działającej siły roboczej.

firma

Autor: Martin Lang
Źródło: http://www.flickr.com
Systemami wspomagającymi zarządzanie zasobami ludzkimi są przykładowo systemy zarządzania wynagrodzeniami oraz powiązane z nimi systemy zarządzania wynikami pracowników (EPM), są kluczowymi elementami szerokiego spektrum aplikacji rozporządzania kompetencjami.

Czy wiesz, że podobne bardzo absorbujące informacje są tuż obok? Kliknij i zerknij na źródło, a niewątpliwie odczujesz zadowolenie.

Wspomniane aplikacje są wykorzystywane przez specjalistów działu hrm, przy ocenianiu rezultatów zatrudnionych oraz zdobyciu używania kompetencji.

Ciekawy tekst? W takim razie zachęcamy Cię, żebyś przeglądnął kolejne informacje z witryny (https://www.credit8.pl/kredyt-dla-lekarza/), którą dla Ciebie przygotowaliśmy. Kliknij więc w podany link.

Systemy zarządzania wynagrodzeniami zapewniają modelowanie spłacania zatrudnionych razem z ich kompetencjami i efektami; są także wykorzystywane jako narzędzie będące elementem strategii dla utrzymania istotnych dla firmy kompetencji.

Systemy rozporządzania programami motywującymi, zaznaczane również jako systemy zarządzania przychodami działu sprzedaży, są wykorzystywane przez kierownictwo działu sprzedaży do modelowani i przepowiadania środków przeznaczonych na prowizje i pozostałe motywatory oraz do dogrywania strategii rodzaju „zapłata za pracę” z punktami korporacyjnymi.