Co to jest kontrakt menadżerski?

Umowy cywilnoprawne kojarzą się obecnie raczej negatywnie i utożsamiane bywają przede wszystkim z umowami zlecenie i o dzieło. Kontrakt menadżerski również jest podobnym typem umowy, mimo to dużo bardziej prestiżowym. Dodatkowo, dotyczy głównie kierowników wyższego szczebla. Czasem mylnie utożsamiany jest z umową o pracę, chociaż w gruncie rzeczy dużo się od niej różni.

KontraktKontrakt (zobacz akt darowizny) menedżerski czasami jest nazywany umową o zarządzanie. Przedsiębiorca zawiera ją z menadżerem, który w zamian za przychody z działalności wykonywanej osobiście zobowiązuje się do podejmowania istotnych decyzji w firmie. Zauważmy, że, kontraktu menedżerskiego nie charakteryzują w zasadzie żadne przepisy. Toteż strony mogą w nim zaznaczyć cokolwiek, zgodnie z zasadą swobody zawierania umów zapisaną w kodeksie cywilnym.

prawo

Ważne tylko, aby zapisy nie łamały prawa, ani zasad współżycia społecznego. Dlatego też zawarcie kontraktu menadżerskiego gwarantuje nieporównywalnie większą niezależność w pełnieniu obowiązków niż w sytuacji zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę.

Sprawę kontraktu powinniśmy zawsze rozważać pod kątem indywidualnego przypadku: charakteru jednostki powierzającej wykonanie obowiązków oraz predyspozycji pracownika zobowiązującego się przejąć te zadania do wykonania. Pomocy przy konstrukcji umowy menadżerskiej udzieli przedsiębiorcy kancelaria zajmująca się prawem pracy .

Jeśli chodzi o ubezpieczenia społeczne, umowę o zarządzanie obejmują dokładnie takie same zasady jak umowę zlecenie. Słowem z pensji pobierane są składki emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Problem pojawia się, gdy menedżer prowadzi działalność gospodarczą i ma kontrakt menadżerski w ramach działalności gospodarczej.

kontrakt menedżerski

Autor: 24oranges.nl
Źródło: http://www.flickr.com

W takich sytuacjach odprowadza więc już ZUS od działalności i teoretycznie nie musi odprowadzać ich drugi raz od wynagrodzenia (w przypadku umowy zlecenia).

Umowa o zarządzanie jest korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstwa. A jeśli wyniki poczynań menedżera nie będą zadowalające, kontrakt menadżerski można po prostu rozwiązać bez niepokoju o zaangażowanie sądu pracy – przeczytaj szczegóły.