gaz jako rodzaj paliwa

Gaz ziemny, to paliwo kopalne pochodzenia organicznego, gromadzący się w powłoce ziemskiej. Pokłady gazu ziemnego następują samodzielnie, albo towarzyszą złożom ropy naftowej, albo węgla kamiennego.

Zestaw elementów jest zmienna i jest zależne od punktu wydobycia, jednak podstawowym elementem gazu ziemnego jest stale metan. Prócz niego, mogą występować nieduże ilości innych mieszanek. Ów rodzaj gazu wykorzystujemy w piecach gazowych w polskich mieszkaniach.

Continue reading