Badania gruntu jako najlepsza czynność w scharakteryzowaniu typu podłoża

Dołączanie specyfikacji geotechnicznej do wniosku o przyzwolenie na budowę nie jest obowiązujące. Jednak w interesie posiadacza parceli leży to, żeby dom był ustawiony na porządnym podkładzie. Piwnic nie powinno się konstruować, gdy woda gruntowa znajduje się bardzo wysoko, bo byłoby to uciążliwe technicznie i kosztowne. Jeśli natomiast ze względu na nieprzepuszczalne podwaliny na nawierzchni pola nieraz stoi woda, należałoby pomyśleć o sprawnym odwodnieniu.

Badanie gruntu

Autor: Soil Science
Źródło: http://www.flickr.com
Badania gruntów to charakteryzowanie własności geotechnicznych gruntu – strona www. Geotechnika używa sporo metod, dzięki jakim bada podłoże. Badania gruntu są najlepszą czynnością w scharakteryzowaniu, czy dana ziemia nadaje się pod zabudowę. Ażeby sprawdzić predyspozycje gruntowe, należy zwrócić się o wsparcie do specjalistycznej firmy geotechnicznej, która na bazie kilku odwiertów wskaże warstwy i typy podkładu, oraz poziom wód gruntowych.

Badania gruntów są w największym stopniu wiarygodne, kiedy jest możliwość wyznaczyć położenie i zarys ewentualnego budynku, bowiem wtedy geotechnik wie, w jakich lokalizacjach dokonać odwierty. Jeżeli działka jest bardzo rozległa i nie wiadomo jeszcze, gdzie stanie budynek, trzeba przeprowadzić więcej odwiertów, a więc wartość badań wzrośnie.

Powiązane artykuły –

Pomimo to, powinno się je zrobić, ażeby uprościć sobie podjęcie decyzji, bo badania potrafią pokazać, w jakim zakresie fundamentowanie budynku okaże się najprostsze, a gdzie będzie kłopotliwe, a przez to droższe. Na ogół odwierty (wiercenia geotermalne – sprawdź) sytuuje się w rogach budynku i ewentualnie na przecięciu przekątnych.

Badania gruntu, w których wykorzystuje się sondowanie cpt to jedne z najnowocześniejszych postępowań zarówno w Polsce jak i na świecie. Usługi geotechniczne zezwolą na dokładną ocenę danego terenu prędko i sprawnie.poczytaj więcej kształtowniki zimnogięte kształtowniki zimnogięte

Głównym odcinkiem sondowania jest badanie środowiska gruntowego dla celów planowania i wykonawstwa posadowienia budynków, konstrukcji ziemnych, podziemnych i nawierzchni drogowych. Na podstawie pozyskanych parametrów gruntowania, przy użyciu specjalistycznego programu można wyznaczyć rodzaj podłoża i strukturę geologiczną gruntu, obliczyć poziom zagęszczenia podkładów miałkich.