Zarządzanie firmą wykorzystując właściwe programy do zarządzania

Kierowanie firmą stało się w ostatnich dekadach czymś znacznie poważniejszym, niż tylko wydawaniem zadań podwładnym. A i nawet w ostatniej połowie XX stulecia, kiedy zaczęły się tworzyć prawdziwie olbrzymie korporacje, ludzie mimo trudności w wykorzystywaniu komputerów zaczęli poszukiwać rozwiązań, które usprawniają w różny sposób funkcjonowanie zarządu i usprawniają pracownikom realizację ich zobowiązań. Ale zasadnicza przemiana stała się dopiero w czasach, kiedy komputery weszły do powszechnego użytku, poczęły zajmować nieco mniej przestrzeni niż przeciętnej wielkości pokój, a ich osiągi powiększyły się dalece bardziej niż do możliwości dodawania i mnożenia. No i wielkość dysków…

Continue reading